KM_03_34

Aflevering 34 – 21 neth 4712

Lorelei kijkt eens de grot in, echter het is donker dus ze ziet niet veel, wel hoort ze de wind gieren in het gebergte. Ze sluipt eens wat dichterbij en Rincewind roept een licht op. Ze kijkt nog eens naar binnen, ze ziet een grote brede ingang. Het is erg stil in de grot. Ze gaat voorzichtig de grot in, ze komt in een soort gang. Het wordt donkerder en Rincewind roept nog een licht op. Het is een aardig stuk lopen door de gang heen, en dan komt ze in een kamer uit. Ze kruipt een stukje langs de muur en ze ziet in het midden van de kamer wat liggen, ze sluipt er op af. Ze ziet een hoop liggen, wat een hoop botten blijkt te zijn. Ze kijkt of ze sporen ziet in de ruimte. Ze ziet Dragon sporen, maar ze zijn niet vers. Dan onderzoekt ze de botten. Het zijn mooie schone botten. Rincewind kijkt er ook eens naar, het zijn Dragon botten, van een Silver Dragon. Het lijkt wel een ingestort geraamte, waarvan de botten zijn schoongeraakt door een krachtig zuur. Het is waarschijnlijk een proces van enige jaren. Er liggen ook schubben van Silver en Black Dragons op de grond. En als de botten nog eens worden bekeken lijkt het alsof er botten ontbreken. Lorelei doorzoekt de ruimte verder. Maar ze vindt verder niets in deze ruimte. Catori vliegt eens omhoog en komt bij het plafond, maar ook daar is niets te zien. We weten dat Black Dragons zuur kunnen spuwen en ze zijn evil. Ze wonen in moerassen. Ze houden van schatten bestaande uit metalen en edelmetalen. We verlaten de grot weer.

We trekken nu naar het westen om nog wat gebieden in kaart te brengen. Met zes dagen zijn we in het eerste gebied dat we willen onderzoeken. Het landschap gaat over in grasland. We doorzoeken het gebied en met een dag hebben we het in kaart gebracht. Aan de noordkant zien we nog een vrij grote grot. Lorelei kijkt de grot in en ze ziet dat er gaatjes in de stenen zitten en ze hoort gefluit vanuit de grot. Het lijkt alsof er wat in de gaatjes zit. Dit moet nader onderzocht worden, en ja hoor, ze ziet wat kristallen in de gaten zitten. Er zitten het en der wat stenen in de gaten, waarschijnlijk zijn dit edelstenen. Ze vindt wat sporen in de grot, ook van Humans, maar de sporen zijn erg oud. Rincewind onderzoekt de grot ook eens en kijkt eens goed in de gaten, er zit voor een paar duizend goudstukken aan stenen in deze grot, wat wel een mijn kan zijn. We besluiten om de grot te verkennen. Her en der puilen brokken steen uit de muren. Dit moet wel een mijn gevuld met edelstenen zijn.

Rincewind stelt voor om wat mensen uit Varnhold te halen om de mijn te ontginnen, dat lijkt ons de beste optie. Hij teleporteert zichzelf naar Varnhold. Hij praat eens met Ervil Pendrod en ze vinden vijf man die bij de verwikkelingen rond Varnhold hun gezin of vrienden verloren hebben die wel willen helpen in de mijn. Hij gaat een paar keer op en neer en een dag later heeft hij vijf man overgebracht. Ze krijgen een goed loon aangeboden.
We trekken weer verder het volgende gebied in en onderzoeken het. Ook het volgende gebied wordt onderzocht, maar we vinden in deze gebieden niet veel bijzonders hier. Het is gewoon grasland.

We reizen nu weer naar het oosten en gaan naar het gebied onder het Nomen camp, we zijn vier dagen onderweg. Het eerste gebied is voor de helft nog berggebied en voor de rest zijn het grasvelden, en we hebben het in twee dagen doorzocht. We komen bij het eind van een dal en we zien in de vallei een grote grijze steen staan. Er lijkt wat licht vanaf te stralen. Lorelei weet zich te herinneren dat ze er ooit wat over gehoord heeft, maar toch, nee ze weet niet meer wat. Dan weet Rincewind zich te herinneren dat de Varnholders er over gesproken hebben, dat moet de Ghoststone zijn. In het donker komt er blauw wit licht van de steen af, het is een soort monoliet. We gaan er heen. Als we halverwege zijn hoort Lorelei een vreemd zoemend stemmetje: “Help, help me alsjeblieft.” Ze hoort wat vreemde woorden. Ze verstaat er niet veel van. Dan komt Rincewind dichterbij. Hij hoort ook wat vreemde woorden en af en toe hoort hij: “Help, help me.” Voor de rest verstaat ook hij er niets van. Hij weet wel dat het Aklo is. Hij hoort dan nog: “Niet pijn, niet pijn.” Er kruipt een beest uit de struiken, een soort Spider met een gezicht. Lorelei probeert nog eens met haar te praten. Het Spiderachtige wezen spreekt een paar woorden Common. Rincewind gebruikt zijn comprehand languages en vraagt wat er aan de hand is. Het beest legt uit dat het een Phase Spider is, ze is uit haar huis gejaagd door een groep Xill. Het zijn een groep outsiders, een kruising tussen Reptiles en Insects. Rincewind praat nog eens met het beest, ze klinkt een beetje wanhopig, ze wil terug naar huis, bij de Ghoststone is een portal tussen deze wereld en de Etherial plane, daar woont ze. Rincewind denkt nog eens na over de Ghoststone. Het is tegenwoordig een plek waar de grens wat dun is en het reizen naar de Etherial plane is er makkelijker. De Phase Spider legt uit dat haar plek op de Etherial plane is maar de Xill hebben haar verjaagd en houden haar tegen om terug te keren. Rincewind vraagt of er nog leuke spullen hier leggen. Ze legt uit dat ze een kist heeft gevonden die daar door een magiër is neer gezet. Zij kon de kist niet open maken, maar de kist is al een hele tijd niet geclaimd. We besluiten om er op af te gaan. We prepareren ons, de spreuken worden klaar gezet en Erthran loopt naar de Ghoststone en tikt er met zijn scimitar tegen aan. Maar ineens staan de Xill om Rincewind en Lorelei heen. Rincewind teleporteert zichzelf samen met Lorelei weg. En even later verschijnen er nog twee Xills. Catori weet er ondertussen als Whirlwind een aantal op te slorpen, maar ze lijken wel te veranderen. Catori dumpt ze in de door Rincewind opgeroepen pit maar ze lijken nu steeds meer te flikkeren. Op een gegeven moment weten de laatste drie Xills te verdwijnen. En even later komen ze weer terug en ze vallen Rincewind aan. Hij gaat neer. Maar dan weet Lorelei ze neer te schieten. Erthran geneest Rincewind en Catori gebruikt een wand om de kleinere wonden te genezen. Dan komt de Phase Spider eraan: “Ja, helemaal goed. Ja ik kist halen.” Ze gaat even weg en even later komt ze weer terug. Ze zegt: “Kist komt er zo aan.” En ze verdwijnt weer. Dan verschijnt er een kist. Lorelei controleert de kist. Ze vindt een slot. Rincewind ziet dat een magisch aura over de kist hangt. Het is ook een waardevolle kist. Lorelei opent de kist ondanks het complexe slot. In de kist zitten twee voorwerpen, een wand of dimension door en een spell book met transmutation en conjuration spells. Rincewind onderzoekt de Ghoststone. Het is slechts een een portal, een oud Elfen relikwie. Lorelei kijkt nog eens rond de Ghoststone maar er is verder niets bijzonders te zien.

We gaan verder met het verkennen van het gebied. En dan onderzoeken we nog vier aangrenzende gebieden voordat we in het laatste gebied komen. We gaan een heuvel over en we zien de botten van een groot wezen dat al lang dood is.