KM_03_30

Aflevering 30 – 15 lamashan 4712

We gaan naar binnen, we komen in een ruimte met een pilaar in het midden waaraan kettingen hangen en we zien aan de wanden ook kettingen hangen. We zien nu dat het geketende wezen een Centaur is, het is een vrouw en ze is verlamd. Langzaam gaan haar ogen open maar spreken kan ze niet, ze ziet er niet goed uit. Kyrmanath geneest haar, ze trekt weer enigszins bij maar de verlamming is nog niet weg. Lorelei en Catori onderzoeken de ruimte maar ze vinden niets bijzonders. We maken de boeien van de Centaur los. Rincewind kijkt nog eens goed naar de Centaur en ziet dan dat ze door magie verlamd is. Hij weet dat ze met een remove curse of remove paralysis te genezen is. Kyrmanath kan haar helpen maar dan moet ze wel de spreuk voorbereiden en dat kan alleen ‘s nachts, dus we moeten eerst maar verder op onderzoek. We stellen de Centaur gerust en vertellen haar dat we terugkomen. We gaan nu eerst naar de deur in de gang. Lorelei onderzoekt de deur. Ze opent de deur en ziet een smal gangetje dat in een bocht naar het noorden de berg in gaat. Catori kijkt eens verder en ze ziet een aantal traptreden die omhoog gaan, maar dan stopt de trap abrupt. Dus dan moeten we nu maar verder bij de teerput, daar hebben we nog mogelijkheden om verder op onderzoek uit te gaan. We gaan dus maar weer naar de ruimte met de alkoven. Rincewind wil nog wat vragen stellen via zijn Familiar en we bedenken wat hij kan vragen. Rincewind stelt als eerste vraag: “Bevindt de entiteit zich in dit complex?” Hij krijgt als antwoord: “Ja.” De tweede vraag is: “Is hij undead?” Ook hier volgt een: “Ja.” op. Na wat wikken en wegen wordt de laatste vraag gesteld: “Is het doel van de entiteit het verkrijgen van macht.” Het antwoord is nu: “Nee.” Iets later komt Catori nog met de vraag: “Zijn de mensen van Varnholt nog te redden?” maar de drie vragen zijn al op dus kan deze niet meer gesteld worden. Catori gaat als Air Elemental de ruimte in en gaat naar het plateautje waar geen deur zit. Ze zit op het platvorm en onderzoekt de muur aandachtig maar ze vindt niet veel bijzonders, maar dan valt haar oog op een in de teerpoel aanwezige rotsformatie. Ze ziet dat die er vreemd uitziet en dan ziet ze een verborgen deur die net boven de teerpoel hangt. Ze vliegt nog even naar het plateau met de deur. Ze onderzoekt de deur, die kan gewoon geopend worden. Catori haalt ons op en we lopen naar de rand van de teerpoel. Ondertussen vliegt Catori weer verder en opent de geheime deur. Rincewind neemt de anderen mee met zijn teleportatie spreuk.

We komen veilig in de gang. We zien in het westen een trap omhoog gaan. Catori vliegt voorop de trap omhoog en we komen wederom bij een deur. Catori onderzoekt de deur en ze opent de deur. Het gaat moeizaam want hij zit vastgeroest. Maar na wat duwen ziet ze de buitenlucht. We komen op een plateau buiten de pilaar. Lorelei speurt de omgeving af en ze ziet aan de overkant een klifwand met een nest met Wyverns. We gaan weer omlaag en we staan weer bij de teerput. Rincewind gebruikt nog een teleportatie spreuk en hij brengt ons naar de deur bij de steiger, terwijl Catori er heen is gevlogen. Lorelei controleert de deur en opent hem. Er zit een gang achter die al snel naar links afbuigt met een trap naar boven, hij loopt weer naar links en gaat dan weer met een trap omhoog. Daarna gaan we nog een keer links af. Daar is weer een gang met een deur links en een deur rechts. Lorelei controleert de rechter deur en ze opent hem. Ze komt in een gang met allemaal alkoven. Er staan doodskisten in waarvan er sommige open staan. Rincewind stuurt een Pony de gang in ter controle. En na een paar minuten komt het beest weer terug. We gaan de gang in en bij een van de alkoven zien we een vers lijk van een Human van gemiddelde leeftijd. Kyrmanath kijkt eens naar het lijk en dan komt er wat uit de muur. Een Ghost achtig figuur, een doorschijnende Human. Kyrmanath wordt een paar keer aangeraakt en ze voelt zich erg verzwakt. Ze wordt nog een keer aangeraakt en ze moet zich nu snel terugtrekken. Dan weet de Ghost ook Rincewind te raken. Uiteindelijk weet Lorelei de Ghost, wat Spectre blijkt te zijn, te doden. We kijken naar het lijk en we weten dat hij zeker twee weken oud is. Hij heeft een oud mes bij zich. Hij moet wel uit Varnholt komen maar wie het is weten we niet. We stellen vast dat de Spectre bij het lijk hoort wat hier ligt. Deze Spectres worden gevormd door dat er iemand met een negatieve emotie gestorven is en dan terug komt als Spectre. We lopen door en de gang loopt naar links en daarna loopt hij dood. Rincewind controleert de gang nog even op magie maar dat is niet aanwezig. En verder is er hier ook niets te vinden. We gaan terug en Lorelei opent de andere deur.

Ze ziet een grote kamer waarin een grote tafel staat. Ze ziet geen levende wezens. Wat haar opvalt is de grote tafel waaraan drie lijken zitten zonder hersenpan. Lorelei trekt de deur snel dicht. We besluiten om ons terug te trekken gezien de status van Kyrmanath, en we gaan terug naar de cel met de Centaur. Ze kijkt ons vreemd aan. Kyrmanath haalt een scrol remove Paralysis tevoorschijn, die ze was vergeten dat ze hem had, en gebruikt hem. De Centaur begint te bewegen en zegt: “Bedankt, jullie hebben het snel geregeld.” Rincewind vraagt wie ze is. Ze stelt zich voor: “Mijn naam is als Xamanthe.” We vertellen dat haar moeder ons gestuurd heeft. Ze vertelt: “Ik ben hier zelf heen gegaan voor de tradities. Ik ben op onderzoek uitgegaan omdat er hier vreemde dingen gebeuren.”  Lorelei vraagt: “In je eentje?” Ze zegt: “Het was natuurlijk niet zo’n goed idee. Ik werd neergeslagen door zo’n groot wezen, zo’n Zombie Cyclops. Ik werd wakker in deze ruimte en werd gevoed met vieze groene drek. Ik weet het niet helemaal zeker meer maar het leek dat er een andere Cyclops kwam met een edelsteen op zijn hoofd. die zei dat ik hier als gast van Vordakai was en ik vereerd moest zijn voor het geschenk van de pijn die ik zou krijgen van die Vordekai. Maar of ik dit nu echt gezien heb weet ik echt niet.” We vertellen dat we een kwade entiteit zoeken die de mensen van Varnholt heeft ontvoerd. Ze zegt nog eens dat ze niet weet of alles waar is wat ze gezien heeft, en meer weet ze ook niet. Ze kijkt naar Lorelei en zegt dan: “Hebben jullie de boog teruggevonden Die is onze stam al jaren kwijt. Lag hij hier? Eh, weten jullie de weg naar de uitgang dan kan ik terug. Ik heb geen spullen meer dus meevechten heeft voor mij geen zin.” Rincewind geeft haar twee potions cure light wounds mee en een potion protection from evil. We wijzen haar de weg en we vertellen dat er een aantal gangen zijn die onder water staan. Maar dat is geen probleem. Maar als ze dan hoort dat er een ruimte helemaal onder water staat kijkt ze bedenkelijk. Dan geeft Rincewind haar ook nog onze laatste potion of waterbreathing. Ze zegt dan: “Als jullie mijn flail vinden mogen jullie hem als beloning hebben.”

We besluiten om te gaan rusten. En de volgende ochtend worden we weer fris wakker. Rincewind is weer helemaal hersteld maar Kyrmanath houdt nog wat nare eigenschappen over van de aanraking van de Spectre. We gaan weer terug naar de grote kamer. Catori drinkt een potion of invisibility, de deur gaat op een kiertje en ze vliegt naar binnen. Ze ziet dat de tafel ver in de ruimte doorloopt en alle stoelen zijn bezet. Ze herkent een aantal mensen aan de kleren die ze aan hebben als mensen van Varnholt. In een hoek bij de deur ziet ze vier Dread Zombie Cyclops klaar staan om ons op te wachten, maar de Zombies zien haar niet. Catori vliegt er met een boogje omheen. Ze ziet wat uitgebrande grote kandelaars staan. Er staan een aantal kolommen in de ruimte. Aan de achterzijde van de ruimte loopt een grote trap met balustrade omhoog naar boven. Als ze daar heen vliegt ziet ze dat de hersenen uit de schedels van de personen verwijdert zijn. Aan het hoofd van de tafel ziet ze duidelijk Maegar Varn zitten. Ze ziet boven een soort balkon ruimte die verderop de hoek omgaat. Ze ziet daar geen creaturen. Ze gaat terug en brengt verslag uit. We besluiten om ons te prepareren op de strijd.
Rincewind roept alvast een paar Archons op en een Rhinoceros. Dan stormen we er op af. De Rhinoceros stormt op de Zombies af en wordt meteen neergeslagen. Catori transformeert Cheveyo in een grotere Tiger. Maar dat helpt hem niet, Cheveyo gaat na een paar rake klappen neer als drie Cyclopsen de rest negeren en op hem af duiken. Catori geneest Cheveyo onmiddelijk. Hij wordt weer geraakt, Kyrmanath grijpt in en neemt wat van zijn verwondingen over maar even later wordt hij weer geraakt en Cheveyo is niet meer. Catori wordt furieus en haar ogen spuwen bliksem voordat ze verandert in een air elemental en ze wil wraak. Uiteindelijk beëindigt Kyrmanath het gevecht. Catori is diep bedroeft, ze had een band met hem die ze met niets anders ooit had. De overblijfselen van Cheveyo vergaan tot een blauwige stof en trekken dan als een soort mist naar Catori om met haar samen te smelten. Rincewind en Lorelei vragen wat er nu gebeurde maar Catori is hierop het antwoord schuldig. Ze vertelt: “Cheveyo was mijn spirit companions, hij heeft mij gevonden en uiteindelijk hier gebracht in de buurt van Brevoy.” We kijken nog eens goed in de ruimte en Rincewind controleert de ruimte op magie. Maar we zien niet veel bijzonders meer. We zien nog wel dat er een lijk van een priester van Erastil aan de tafel zit. We weten niet of de Humans een natuurlijke dood gestorven zijn maar we zien wel angst in hun gezicht. Het zijn 33 lichamen die aan de tafel zitten. Maar meer kunnen we er niet uit te halen.

Lorelei wil de trap op, en we volgen. We komen in een kleine ruimte en we zien om een hoekje een deur. Het balkon is verder leeg. We controleren de ruimte maar zien er niets. Lorelei controleert de deur en die is veilig. Ze opent hem op een kiertje. Ze ziet een gangetje wat verderop breder wordt. We komen op een plateau met een dichte deur. Het is een achthoekige ruimte. De ruimte is hoog en er zit wit kristal tegen de koepel aan. Het vormt een oog en dat lijkt naar de vloer te kijken. De muren zijn bekleed met runen en symbolen. De ruimte is heel mooi gedecoreerd. In de vloer is een verlaagde cirkel recht onder het oog. Het oog is magisch, maar eigenlijk is ook de hele kamer magisch. Rincewind ziet overeenkomsten met het oog dat we in het gangetje zagen. Rincewind denkt dat de beide ruimtes met een soort teleportatie gelinkt zijn. Hij roept een Pony op en laat hem door de ruimte lopen en vooral door de verlaagde cirkel maar er gebeurt nu ook weer niets met de Pony. Lorelei gaat de ruimte binnen en onderzoekt de deur. Ze ziet dat achter de afbeeldingen nog een andere afbeelding heeft gezeten. De afbeeldingen op de wanden zijn duizenden jaren oud en wat er achter zit nog ouder. Lorelei opent de deur en er achter zit een trap omlaag. Ze controleert nog even de verlaagde cirkel. Ze vindt niets bijzonders. Dan gaat Rincewind in de cirkel staan, het blijft stil. Hij kijkt naar boven en kijkt naar het oog. Het is wel imposant, een grote oogbol wat op hem neerkijkt. We gaan dan door de deur de trap af. Het begint hier alweer te stinken, er hangt een zwavellucht. We zien een poeltje laag bij de grond met een opstaand randje. Er loopt een klein waterstroompje de poel in. Deze komt bij een grote bronzen dubbele deur vandaan. Als we te dicht bij de deur komen schiet de Pool Guardian tevoorschijn.