KM_03_29

Aflevering 29 – 14 lamashan 4712

De ruimte waar we nu in komen is leeg. De muren zijn voorzien van ingegraveerde ogen, ze lijken allemaal naar het oosten te kijken in de richting van een gang. Aan het einde van de gang is een ander oog gegraveerd, de pupil van dit oog is uitgehakt in de stenen muur. Vanuit de deuropening controleert Rincewind dit oog op magie er hangt een aura omheen. Hij focust er op en voelt een krachtige magie maar hij weet niet wat het is. Catori vliegt de kamer eens in echter ze ziet geen rare dingen. Ze vliegt voorzichtig verder, ze wordt een beetje verward door al die ogen. Rincewind stuurt wederom een Pony de ruimte in. De Pony loopt de ruimte in en likt aan het oog. Er gebeurt totaal niets. Catori vliegt dichterbij. Ze ziet nog steeds niet veel bijzonders. Dan loopt Rincewind de ruimte in hij kijkt naar het oog maar nee, niets bijzonders. Het is een blijvend aura, maar meer kan hij niet achterhalen. Hij heeft nog nooit zoiets raars gezien.

We besluiten om terug te gaan naar de deur in de ruimte waar de alkoven zijn. Lorelei controleert de deur. Ze ruikt wat, het stinkt er naar zwavel en teer. Catori denkt dat de combinatie wel klopt, waar teer is, is zwavel. Rincewind zegt dan: “Open de deur.” En Lorelei opent hem dus maar. Ze ziet een uitgehakt grottenstelsel, er komt een stank uit van teer en zwavel. Ze staat een partijtje te hoesten en te kotsen. Ze voelt zich niet lekker. We kijken van afstand naar binnen. We zien dat de grot afbuigt naar het oosten en over gaat in een grotere ruimte. Het plafond hangt vol met stalactieten. Catori houdt haar adem in en gaat even snel naar binnen. Ze ziet een grote grot, vrij hoog, de lucht is giftig en irriteert haar ogen, maar verder is ze er imuun voor. Uit de muur ziet ze een stroompje met wit melkachtig water. En ze ziet verderop grote teerpoelen, aan de rand van de poelen staan twee paaltjes waar ooit een brug is geweest. Er hangt nog een plank aan het touw. Ze maakt licht in de ruimte en ze gaat verder. Ze ziet kleine stukjes land, een soort plateaus. Bij een van de plateaus ziet ze een deur. Ze zoekt in de grot op magie en dan wordt ze bestookt door een vuurbal. Ze ziet aan het plafond een kereltje hangen hij heeft een baard en hij draagt een mantel en hij hangt verscholen tussen de stalactieten. Hij gebruikt magie op Catori. Lorelei gooit een fakkel de grot in en ze loopt nu de grot in, haar adem inhoudend. Catori verandert in  een Whirlwind en vliegt op de man af.  Dan gaat Kyrmanath ook de grot in. Lorelei loopt verder pakt haar fakkel en gooit hem verderop. Ze ziet het ventje nu. De man weet Lorelei te verblinden. Lorelei trekt zich terug totdat ze weer zicht heeft. Kyrmanath wordt geraakt en aangezien ze niet veel kan doen trekt ze zich terug. Lorelei wil weer schieten maar raakt weer bedwelmd door de stank. Ondertussen weten de opgeroepen Air Elementals  wel schade te doen. De man dupliceert zich en er zijn er nu zeven. Maar Lorelei weet hem dan af te schieten. Hij valt in de teer maar Catori trekt hem er uit om nog even te kijken wat hij bij zich heeft. Uit de verhalen die we uit Varnholt hebben meegekregen moet dit een magiër zijn uit Varnholt. Hij is al een tijdje geleden overleden en hij is op een bepaalde manier gewurgd, zijn kaak hangt scheef hij heeft gebroken ribben. Het moet een groot figuur zijn geweest die dit gedaan heeft. Hij heeft een magische dolk, een ring of protection, een spellboek met spells. De ring gaat naar Kyrmanath en we verdelen het geld. We besluiten om te gaan slapen in de gang in de buurt van het ondergelopen gedeelte.

We worden wakker en hebben heerlijk geslapen. We besluiten om nu naar de ruimte met de altaren te gaan en de bronzen deur met de afbeelding van de rivier erop te proberen. Lorelei onderzoekt de deur. Ze probeert de deur te openen en ze ziet wat opflitsen bij de gebroken standbeelden bij de altaren. De deur gaat open. We zien een kleine kamer. De kamer heeft achterin een inham waar we niet helemaal kunnen inkijken daar het donker is. In een wand zit een deur. Lorelei gooit een lichtstaaf naar binnen. We zien dat de inham een gang is die afbuigt. Lorelei loopt de kamer binnen en er komt een soort mist de kamer in en uit de mist komt een duivelachtig wezen met grote scharen tevoorschijn. Hij roept: “Wie betreedt daar in mijn domein?” Het is een Piscodaemon. Hij slaat meteen gigantisch op Lorelei in, Kyrmanath weet een deel van de verwonding van Lorelei over te nemen en voorkomt daarbij dat ze neer gaat. Dan roept de Daemon een wolk van mist op. Het wordt een vreemd gevecht, de Daemon weet niet veel meer uit te voeren door toedoen van Cheveyo met zijn klauwen, versterkt met ijzige verdwazende magie van Catori. Iedereen komt nu door de mistwolk heen om de Daemon aan te vallen en de Rhinoceros van Rincewind weet het beest te doden. Hij valt meer en is meteen verdwenen.

We lopen nu weer verder en we zien een klein uitgehakt hok met stenen kolommen met boeien aan de muur. In het hok zit een Human, maar het zou ook een Centaur kunnen zijn.