KM_02_15

Aflevering 15 – 7 kuthona 4711

We gaan de volgende dag bij Jhod langs. Lorelei vraagt hoe het met hem gaat. Jhod vertelt: “Het draait wel lekker. Ik krijg veel bezoek van avonturiers en jagers. De aanwas gaat goed. Ik ga ook af en toe naar de tempel. Die begint al aardig op te knappen. En ook de grot waar de beer huisde is al aardig opgeknapt. Af en toe gaat er een groep acolieten mee, en die vinden het ook mooi.” Dan vraagt Lorelei of het nog gelukt is met het scryen van het jongetje. Hij vertelt: “Ik ben er mee bezig geweest maar ik weet niet of het allemaal wel goed gelukt is. Ik heb eerst informatie gevraagd bij zijn ouders. Tijdens het scryen kreeg ik een beeld van vreemde mensen, in een vreemde omgeving. Het leek ver weg, misschien wel een kilometer of veertig. Ik heb bos gezien, een rivier en vreemde mensen, ze hadden een staart.” Lorelei en Catori denken dat het om Lizardfolk gaat. Hij zegt nog: “Ik heb een kamp met prut en bagger en heuvels gezien.” Catori vertelt over het eiland in de modder. Jhod gaat verder: “Maar wat ook vreemd was dat er een felle zon scheen. Ik zag een heel fel licht.” Lorelei vraagt of er nog andere mensen zijn die kunnen scryen, maar dat weet hij niet. Hij vertelt: “Ik kon niet met het jongetje praten. Maar het jongetje zat in een kooi, in de blubber.” Meer informatie weet Jhod niet te geven. We besluiten om nog een healing wand te kopen bij Jhod. Maar we hebben nog een probleem, het water, hoe komen we er overheen, en dan met name Rincewind. Jhod heeft wel iets voor lopen over water, en anders moeten we even langs Bokken. Maar het zo kunnen zijn dat de rivier ondertussen bevroren is, het is ten slotte al kuthona.

We besluiten om er op af te gaan. We halen de paarden op en gaan op weg naar de plek bij de rivier waar we het eiland gezien hebben. We zijn vijf dagen onderweg. We staan nu aan de rand van de rivier, het water is inderdaad redelijk bevroren. We horen wat bromgeluiden en ook het gekrijs van een kind. Catori kijkt eens goed naar het eiland en ze ziet dat in het noordoosten van de palissades een soort ingang zit. Maar ze ziet er geen personen staan. Om het gevaar van het ijskoude water te verhelpen maken Catori en Lorelei gebruik van een endure elements spreuk, Catori gebruikt twee scrolls voor Yisizsah en Rincewind. Daarna verandert Catori in een grote Dire Tiger. We besluiten om eerst naar het eiland te lopen en via de palissades naar de opening te lopen. Yisizsah struikelt bij haar eerste stap op het ijs. Rincewind, bang voor water ook al is het bevroren, stapt als laatste op het ijs als iedereen al heeft laten zien dat hij er niet door zal zakken. En iedereen komt veilig aan op het eiland. We gaan naar de opening. Er zit een hek voor dat dicht zit. Lorelei kijkt eens door de palissades heen en ze ziet twee Lizardfolk staan. Ze kijkt in de richting van het hek en ze ziet dat er een zware balk achter zit. Ze vertelt wat ze gezien heeft. Hier en daar zitten er grote ruimtes tussen de palissades waar een klein persoon tussendoor kan gaan. We kijken nu allemaal eens door de palissades heen. We zien wat heuvels met aan sommige zijdes een soort van ingang waar een huid voor hangt. We horen het kind weer huilen. Uit sommige heuvels zien we wat rook omhoog komen. In het midden staat een grote hut. Het geluid van het kind komt aan de achterkant vandaan. Lorelei wil tussen de palissades door kruipen en ze doet een poging maar ze blijft steken. Dan besluit ze om er over heen te klimmen, dat lukt zonder veel problemen. Yisizsah heeft een invissible spreuk over haar heen gecast. Ze sluipt naar het hek en bestudeert de balk. Ze probeert om de balk er af te halen. En dat gaat vrij gemakkelijk. En ze weet de balk voorzichtig neer te leggen. Dan loopt ze naar de spleet en geeft een signaal. Ze ziet geen andere Lizardfolk in het kamp. De Lizardfolk zijn gewapend met een knots en een speer en ze hebben werpsperen op hun rug hangen. Met haar eerste schot weet Lorelei een van de Lizardfolk te raken. De Lizardfolk stuiven beiden blèrend weg. En dan schiet Lorelei ze in hun rug dood. Vervolgens komen er uit diverse hutten weer wat Lizardfolk aan. En even later komen er twee Monitor Lizards aan. En uit een andere hut komen twee Crocodiles aan, de Lizard King houdt het kleed open zodat ze naar buiten kunnen. Het duurt even maar dan staat er geen vijand meer. Voordat de Lizard King neer gaat komt er een kleine lichtbol op Catori af. Het is een Will-O’-Wisp en moeilijk te raken. Lorelei, gezegend door de goden, schiet er drie pijlen op af en ze raken allemaal wat meteen het einde van het creatuur betekent. Dan komen er nog drie Lizardfolk aan. Maar uiteindelijk weet een van de Earth Elementals de laatste Lizardfolk af te maken. We gaan op zoek naar het kind en Catori verandert van Dire Tiger terug naar mens blijft achter om zichzelf te healen, maar niet voordat ze eerst zonder dat de rest het merkt alles uitkotst wat ze binnen heeft gekregen met het bijten van onze vijanden. We kijken eens in een hut. Er zitten muurschilderingen op de muur met allemaal patronen erin verweven. Dan roept Lorelei: “Tig waar zit je.” Ze hoort hem en we gaan naar de betreffende hut. We zien in de hut een altaartje met allerlei vreemde spullen. In een kooitje zit het jongetje. Er legt wat voedsel bij hem, wat vlees en wat vis.  Lorelei gaat naar binnen en opent het kooitje. Ze zegt: “Rustig maar we komen je redden.” Tig zegt dan: “Gaan we naar huis? Lekker, ik heb al heel lang niet gelopen.” We gaan nog even kijken of er nog iets van waarde te vinden is. Er zijn twee leefhutten, een strijdershut, die met de muurschilderingen, en een beast lair. In de hut van de hoofdman zit nog een gang naar de hut waar geen opening in zit. In die hut zitten nog drie female Lizardfolk. Als Catori dichterbij wil komen vallen ze aan. Maar ze zijn geen partij voor Catori. En de hut waar Tig in zat is een soort shrine. De Will-O’-Wisp zagen ze als een soort held. We vinden op de Lizardfolk 160 gp Op de beesten vinden we twee halsbanden ter waarde van 50 gp. Op de grotere Lizardfolk wapens ter waarde van 600 gp. De drie vrouwen hadden juwelen bij zich die 3.000 gp waard zijn. De Lizard King heeft nog een juweel van 1.500 gp. En op zijn lijk vinden we nog een potion of cure serious wouds en een leather armor en een keen trident. Catori besluit het kamp te verbranden. Het is evil.

En dan gaan we weer terug naar Ellorica. Het jochie vertelt: “Ze deden steeds enge dingen, ze deden me pijn en lieten me schrikken. Die lichtbol deed ook heel vreemd. Soms was hij uit en zag je hem niet.” En met vijf dagen zijn we weer terug in Ellorica.

We brengen Tig terug naar zijn ouders. Ze zijn dolblij. Ze hebben geen geld om ons te belonen maar ze zijn heel dankbaar. Lorelei gaat bij haar brouwerij kijken. Ze verdient weer lekker. We gaan nu naar de Rince en nemen een lekkere Lorebrew. Catori gaat nog even bij Oleg langs voor de tree feather tokens. Hij heeft er weer twee voor haar. We besluiten om een tijdje in de stad door te brengen.

We praten eens met Kesten of hij al iemand heeft als general. Kesten heeft nog niemand gevonden, maar hij zou de rol van general wel weer op zich willen nemen, de extra status vond hij wel tof. Maar dan hebben we een warden nodig. Maar wie neemt die functie dan waar. Corax is niet zo geschikt als warden volgens Kesten en verder weten we ook niemand als we ons lijstje met vrienden af gaan.
We bieden Kesten aan om weer general te worden als hij een geschikte warden vindt.

We besluiten om weer eens het bestuur van de stad uit te voeren. We hebben deze maand aardig succes. Het is een rustige maand, we hebben in deze koude maand niet zoveel animo om op avontuur te gaan. Een paar dagen later krijgen we bezoek van Kesten. Hij komt samen met een assistent, Targ Ironhelm, een Dwerg. Hij zegt: “Ik heb het er lang en breed met Targ over gehad. Als er iemand is wie ik mijn stadswacht wil toevertrouwen is het Targ wel. Ik kan hem echt aanbevelen, hij is een goeie gast.” Targ zegt: “Ik zal mijn uiterste best doen om mijn functie goed uitvoeren.” We kijken elkaar eens aan en besluiten dan om Kesten weer general te maken en Targ wordt de warden.

Daar we toch niet op avontuur gaan besteden we meer aandacht aan de stad en we doen weer een poging om de stad weer uit te breiden. Het besturen gaat steeds beter en we zetten ook twee nieuwe gebouwen neer. Na een aantal dagen horen we dat er wat nobelen zijn die onderling een geschil hebben over wie belangijker is. Het geschil stelt eigenlijk niets voor en Lorelei weet het incident in de kiem te smoren. We bezoeken de Rince wat vaker, en het Lorebrew en Likeurelei stroomt goed.

En een weer later zetten we ons weer in voor de stad. Het lijkt wel alsof het nu vanzelf gaat, we boeken weer een goede vooruitgang. Dan horen we dat er wat huisjes zijn afgebrand de laatste maand. Targ vertelt ons dat hij er achter is gekomen dat er een pyromaan actief is. Er wordt een zoekactie gehouden. En na een paar dagen weet Lorelei met succes de pyromaan te grijpen. Corax heeft er een opdracht bij, op het stadsplein wordt de pyromaan publiekelijk onthoofd. De verbrande huizen worden weer op kosten van het stadsbestuur opgebouwd. Gedurende deze wintermaanden hebben we de beloofde weg naar Tatzlfort afgerond en besluiten we om dit dorpje op te nemen in Ellorica. Met nu twee dorpen zal Ellorica langzaam uitgroeien tot een klein landje.