KM_02_12

Aflevering 12 – 3 lamashan 4711

We zien een cirkelvormig fort met vier torens waarvan drie stuks half ingestort zijn en een grote toren in het midden die nog overeind staat. Het ziet er zeer oud uit en is overgroeid met struiken, lianen en mos. Lorelei gaat op onderzoek uit, ze wil weten of er recentelijk nog iemand in het fort geweest is. Ze ziet niet veel sporen, maar er zijn er een paar die er in en er uit gaan. Het zijn kleine sporen en wat van Humans. We gaan naar de ingang, Lorelei loopt voorop. De ingang bestaat uit een gebogen portaal, de poorten zijn er uit en het valhek is opgetrokken. Lorelei kijkt eens naar binnen. Ze ziet dat er met het valhek gerommeld is. Ze frunnikt wat aan het hek, maar het hek stort omlaag, ze weet nog net op tijd weg te duiken. Elgan heeft twee pogingen nodig om het hek omhoog te tillen. De anderen halen een boomstam om er onder te zetten. De binnenplaats is helemaal met planten overwoekerd en is dus slecht begaanbaar. Lorelei loopt eerst eens rondom de toren. Rincewind weet dat het oud Elfen is. Het is misschien wel meer dan 1.000 jaar oud. Dit moet een outpost van een oud Elfen koninkrijk zijn geweest en niet meer in gebruik daar de grenzen veranderd zijn. Lorelei ziet een doorgang de hoofdtoren in, echter die is erg overwoekerd. De poorten van drie van de vier zijtorens zijn dicht. Er is er een open, maar die toren is ingestort. We proberen de deur van de eerste toren. Hij gaat open en we zien meteen daglicht. Het plafond is ingestort. Er ligt een hoop rommel en het stinkt er. Rincewind kijkt eens of hij wat magisch bespeurt, maar dan ziet hij wat bewegen en er komt een groep Rats onder de troep vandaan. We gaan snel naar buiten en sluiten de deur. Elgan barricadeert de deur met wat gevonden hout. Catori hoort wat en dan komt er vanuit het niets een klein kereltje die haar probeert te steken. Hij mist haar en verdwijnt weer onder het gebladerte en rent weg. We vragen ons af wat er gebeurd is. En dan stormt het kereltje op Rincewind af en raakt hem en het kereltje rent weer weg. Rincewind denkt dat het een Quickling is. Lorelei ziet uit de richting van de hoofdtoren het kereltje door het struikgewas op haar afkomen. Hij weet haar te raken. Rincewind heeft twee Spiders opgeroepen die wat webben weten te weven. We wachten tot hij weer verschijnt en zich vastloopt in een web. Lorelei ziet hem weer aankomen. Ze schiet op hem maar mist en hij weet de webben te ontwijken en steekt Catori. De Quickling vlucht uiteindelijk één van de torens in die nog heel is. Aan de toren  hangen allemaal lianen met daarin allemaal schedels. Catori heeft een Earth Elemental opgeroepen en die gaat de Quickling achterna de toren in. Hij wordt aangevallen door twee andere wezens. Catori gooit de deur van de toren open. Ze ziet veel lianen vanaf het ingestorte plafond naar beneden hangen, Ze ziet een stoel en een tafel en een kist, ook bezaait met lianen. Dan roept Rincewind een Earth Elemental op die de toren binnen stormt. Lorelei ziet dan dat een Vine zich om de Elemental wil wikkelen Catori loopt nu voor de poort en ze ziet aan de muur nog een Grimstalker hangen, een soort gecorrumpeerde Elf. Lorelei weet vrij snel de Assassin Vine af te maken. De Grimstalker weet naar het dak van de toren te klimmen. Rincewind roept een paar Eagles op en die weten de Grimstalker af te maken. De Quickling, die inmiddels ook zwaar gewond is,  vlucht het fort uit.

We bekijken eens wat er in deze toren staat. De kist zit op slot. Lorelei weet het slot te openen. In de kist zit een cloak en een gouden ketting een ring een masterwork short sword en wat edelstenen. Het is 1.100 gp waard.

We kijken eens in de volgende toren, die is volledig ingestort dan gaan we naar de tegenoverliggende toren, als we langs de hoofdtoren lopen zien we zien nog een ingang met lianen overwoekerd. Van de andere toren is de deur gewoon open. De deur lijkt opgeknapt. Lorelei opent de deur, ze ziet wel wat rotzooi op de grond liggen, maar er zit nog wel een kleine leefbare ruimte in. Aan de muur hangt een collectie scalpen. Lorelei onderzoekt de ruimte en ze vindt een Urn. Rincewind ontdekt dat er wat magisch in zit. Lorelei keert de urn om. Ze vindt een aantal goudstukken, wat edelstenen en een ring of protection. De waarde van het goud en edelstenen zijn 2.000 gp waard.

We besluiten om een valstrik te maken voor de Quickling, Lorelei weet dit handig in elkaar te draaien.

We lopen nu naar de hoofdtoren. We gaan naar binnen en zien een grote wijde kamer. Het is vrij netjes. Het plafond is hoog. Er hangen afbeeldingen van jagende Elfen aan de wanden. Er is een trap omhoog. Als we naar binnenlopen voelen we ons wat vreemd in onze mond. Elgan en Rincewind zien allemaal vreemde beelden van bloedende rivieren en andere narigheid. Ook Cheveyo heeft er last van. En nadat we met zijn allen naar buitengaan heeft Cheveyo er nog steeds last van. Maar na enige momenten is het bij de Tiger ook weg. Lorelei en Catori gaan weer naar binnen en lopen de trap op naar boven. Ze zien een kamer met vrij grote ramen. Er zitten natuurlijke motieven op de muren en het plafond, het is net alsof ze in het bos zijn. Lorelei ziet een vrouwspersoon in de kamer. Ze lijkt naar buiten te kijken. Het is iemand in witte gewaden met een rode sjaal om haar middel. Ze heeft goud blond haar. Lorelei begroet de dame. Ze draait zich om, het is een knappe dame met groene ogen. Ze begint te dansen. Lorelei en Catori krijgen het idee dat de dame ze naar boven probeert te lokken met haar dans. Ze ziet dat het niet lukt en valt dan aan. Het lijkt een soort ondode te zijn. Ze bijt Lorelei. Lorelei en Catori vluchten naar beneden en naar buiten. Dan lijkt de dame door de muur naar buiten te gaan en ze springt omlaag. Ze weet Rincewind te domineren. En dan weet ze Elgan en Cheveyo te verdoven. Ze bijt Elgan en blijft aan hem hangen. Elgan verliest wat van zijn kracht. Rincewind valt nu op bevel van de dame Elgan aan. Elgan weet zich los te maken uit de beet van de dame. Hij kan vluchten, maar ze begint weer te dansen, hij raakt hier zo gecharmeerd van, hij wil niet vluchten. Dan slaat en bijt ze Elgan nog een paar keer en Elgan gaat neer. Kort daarna geeft ze hem de genadeslag, met een flinke beet sterft Elgan. Rincewind weet dan Lorelei te raken met een acid splash gaat ook neer. De dame begint dan op de weerloze Cheveyo in te slaan en te bijten terwijl hij haar glazig aan blijft kijken. Rincewind probeert dan met acid splash op Catori te schieten, maar mist gelukkig. Uiteindelijk weet Catori de vrouw te doden. Op het moment dat ze sterft spreekt ze nog een vloek uit over Catori, maar die vloek faalt. Rincewind komt weer bij uit zijn dominantie, hij kijkt versuft om zich heen. En Lorelei krijgt een paar potions en komt weer overeind. De dame was een Baobhan Sith, een kruising tussen een Vampire, een Elf en een Banshee.

Rincewind weet helemaal niet meer wat er gebeurd is. Hij krijgt de wind van voren van Catori en Lorelei, ze wijzen op het lijk van Elgan: “Dat is jouw schuld.”

We gaan nog op zoek naar de schatten waarover gesprokken is. We vinden allemaal kunstobjecten, een klok, berenhuiden en parfum en kleding. De waarde hiervan is 3.500 gp.