KM_01_04

Aflevering 4 – 14 pharast 4710

We staan buiten en we gaan op pad om het beeldje van Sootscale op te halen. We kijken eens om ons heen en zien dat het terrein wat moerasachtig wordt. Nakpik roept nog: “Jullie moeten naar grote boom. Zijn een grote boel Mites.” En hij wijst richting het noordwesten. We lopen die richting op, de omgeving verkennend. We zien al vrij snel in de verte op de een heuvel een gigantische boom staan, een oude grote dode boom, die niet lijkt op de boom van de schatkaart. We zien her en daar een lijk van een Kobold en dan weer een lijk van een Mite liggen. Het gebied is sompig. We lopen voorzichtig in de richting van de boom. Het is nog wel een paar uur lopen. Een paar kilometer voor de boom ziet Lorelei in de struiken iemand zitten. We stoppen en houden onze wapens gereed. Rincewind roept: “Hallo jij daar, in de struiken, kom te voorschijn.” Er stapt een man uit de struiken met een boog: “Ik heb geen kwaad in de zin, ik ben alleen aan het jagen.” Hij stelt zich voor als Happs. Hij jaagt hier altijd. Rincewind vraagt waar hij vandaan komt. Hij komt uit een klein dorpje in de buurt van Restov. Rincewind vraagt of hij bekend is met het gebied waar we nu zitten. Hij vertelt: “Naar het zuiden is het allemaal moerasgebied. Naar het oosten is de brug waar brugwachter Davik rondspookt, daar blijf ik uit de buurt. En bij die boom zitten die vervelende kleine kereltjes. Daar wil je niet heen. Ze zijn kleiner als Kobolds maar vinden het leuk om mensen te pesten. Ze hebben een hoge pijngrens. Ze darten op elkaar om lol te hebben. Naar het noordoosten ligt een grote grasvlakte, daar staat een hele grote boom, die lijkt net op een klauw die uit de grond is gekomen. De bliksem is er ingeslagen. En hier in de buurt moet ook nog een goudmijn zitten.” Rincewind vraagt of hij in de buurt wil blijven om van afstand een paar Mites neer te schieten. Dat wil hij wel. Nikolay vertelt over de Boars, en zegt als Happs de huiden wil hebben haalt hij ze maar op. Dat vindt hij mooi. Hij loopt met ons mee richting de boom.

We komen in de buurt van de boom. Het is er rustig. De boom is 30 meter hoog en geheel bladloos. Het lijkt alsof hij er een eeuwigheid staat. Rincewind komt er achter dat het een plataan is, gezien de grootte zit hij in de laatste levensjaren. In de wortels is genoeg ruimte waar het een en ander zich in kan verschansen. Lorelei onderzoekt de boom en ze vindt een ingang. De wortels eromheen hangen omlaag, daar kunnen we langs omlaag klimmen. Het gaat vrij steil omlaag. We binden een touw aan de boom zodat we naar beneden kunnen klimmen. Nikolay gaat als eerste omlaag gevolgd door Elgan en Rincewind. En als laatste gaan Happs en Lorelei omlaag. We staan op een soort platformpje, het gaat weer verder omlaag. We lopen voorzichtig verder, niet echt sluipend. We zien een grotere ruimte, en we horen wat gekrijs. Er lopen hier ook wortels naar beneden, onder meer daar door is het hier vrij laag. Vanuit de donkere ruimte komt er een Mite krijsend aangestormd. Elgan slaat hem met een klap doormidden. Dan komt er een tweede aan die wat gooit en hij verdwijnt weer. Nikolay gaat de ruimte in en ziet dat de ruimte toch niet zo groot is en hij ziet een gat omlaag. Hij hoort veel gekrijs uit het gat komen. In de ruimte staan simpele houten tafels met rommel er op. Hij kijkt eens omlaag het gat in, hij kan net de bodem niet zien, maar het is niet bepaald diep. Rincewind heeft inmiddels zijn Eagle opgeroepen en hij gaat de ruimte in en laat zijn Eagle naar beneden vliegen. Hij ziet dat er wat heen gegooid wordt. Dan gaat ook Lorelei de ruimte in gevolgd door Happs en Elgan. Ondertussen hebben de Mites in de ruimte beneden de Eagle afgemaakt. Dan horen we een soort geschreeuw, dat is niet van de Mites. We besluiten om het eerste touw op te halen en dan met twee touwen omlaag te gaan. Nikolay en Elgan gaan als eerste omlaag, gevolgd door Rincewind en Lorelei. Happs blijft boven staan. Deze ruimte is groter en nog steeds begroeid met boomwortels. Er staat een hele groep Mites in deze ruimte. En een paar Mites zijn bezig om met een stok een Kobold, die aan de muur hangt, te martelen. Verderop hangen nog wat Kobolds aan de muur, ze bewegen niet meer. We zien dat de ruimte aan het eind smaller wordt. We stuiven er op af. Als er nog een Mite overeind staat, slaat hij op de vlucht door de wortels heen. Rincewind loopt naar de Kobold en vraagt of Nikolay hem geneest maar dat wil Nikolay niet omdat de Kobold evil is. Hij wil hem wel verbinden, maar dat gaat erg halfbakken. Uiteindelijk weet hij de bloedingen van Kobold te stoppen. Rincewind maakt hem los, hij blijft half tegen de wortels aanhangen. Rincewind vraagt hoe hij heet. Hij murmelt: “Mikmek.” Rincewind vertelt dat we hem gered hebben en dat we hier gegaan zijn in opdracht van Tartuk. En hij moet rustig blijven liggen. Rincewind vraagt nog of hij het beeldje gezien heeft. Maar hij brabbelt maar wat. Het is nu duidelijk te zien dat de overige Kobolds dood zijn. We gaan verder en zien dat de achteruitgang van de ruimte een gang is die onderbroken wordt door een brede kloof. Er hangen overal touwen en takken langs. We zien nog wat touwen bewegen. Er zitten her en der knopen in de touwen. Als we omlaag kijken zien we net de bodem van de kloof niet.

Elgan besluit om naar de overkant te gaan en hij klimt omlaag de kloof in. Rincewind hoort geluid uit de kloof wat onze kant op komt. Hij roept tegen Elgan: “Ga rustig verder, Elgan.” En Elgan klimt even later omhoog de andere gang in. Nu hoort Rincewind wat getik, het komt dichterbij. Het klinkt als iets wat beweegt en leeft, iets wat loopt. Rincewind zegt nu: “Ik hoor wat aankomen. Elgan, loop een klein stukje verder en bescherm je zelf.” Lorelei, Nikolay en Rincewind stellen zich verdekt op in de gang. Elgan loopt een klein stukje verder. Hij ziet dat er een bocht in de gang zit. Hij kijkt eens voorzichtig en hij ziet twee Mites aan een tafeltje zitten. De Mites rennen weg als ze Elgan zien. Elgan blijft staan. Dan ziet hij een Mite op een insectachtig beest aankomen. Het is geen spin, want het beest heeft maar zes poten. Elgan stormt er op af en geeft het beest een flinke tik met zijn zwaard. En hij roept: “Kom hierheen.” Rincewind loopt nu naar de kloof en weet met behulp van de touwen en de wortels snel aan de overkant te komen, hij trekt nog wel twee touwen los. Hij hoort ook weer het getik. Ook Lorelei komt aan de overkant en ook nu vallen er weer wat touwen omlaag. Nikolay loopt als laatste naar de rand en voelt eens aan de touwen. Hij trekt er een paar los. Maar er blijven er nog wel een paar hangen. Hij denkt er over om toch maar via de grond te gaan. Het spinachtige beest weet Elgan vast te pakken. Dan komt er weer een groep Mites aan. Even later horen we weer het getik. Lorelei wordt geraakt en ze ziet een Giant Centipede. Ze voelt zich ineens wat slap. Ze weet uit de buurt van de Centipede komen. Ook Elgan voelt zich inmiddels wat minder sterk. Nikolay prevelt een spreuk en hij wordt groter, en hij klimt gemakkelijk omlaag. Elgan weet het spinachtige wezen te doden. Nikolay gaat neer als hij flink door de Giant Centipede geraakt wordt en hij overlijdt even later. Uiteindelijk weet Elgan de Giant Centipade af te maken. We gaan nog even bij Nikolay kijken, maar helaas Nikolay is niet meer. We proberen Nikolay weer omhoog te hijsen en gaan naar Happs. Happs wil ons wel helpen om het lijk van Nikolay naar de trading post te brengen. We gaan nog even terug om te kijken wat er op het tafeltje staat en we onderzoeken de Mites. We vinden 450 gp op de Mites en een masterwork trident op de Mite die op het beest, een Giant Tick, zat. En in de kloof vinden we nog een zak met vijf healing potions. En op het tafeltje vinden we een beeldje wat lijkt op het omschreven beeldje van Sootscale. Ook vinden we nog een kaartje waar de nabije omgeving op staat en ook de grot van de Kobolds. We zeggen tegen Mikmek, die nog steeds tegen de wortels staat aangeleund, dat hij zelf naar zijn baas moet gaan en we komen later het beeldje brengen.

We komen weer omhoog en gaan op weg naar de trading post. Het is al laat geworden en dus slaan we eerst een kamp op en de volgende dag gaan we verder. Happs wijst richting een boom: “Dat is die boom die jullie zoeken, in de vorm van een klauw.” We komen weer door moerasachtig gebied. Als het donker wordt slaan we weer een kamp op en de volgende dag gaan we weer snel op pad.

We komen aan bij de trading post en we zien Oleg staan. Het is inmiddels 16 pharast. We lopen naar Oleg toe. Hij ziet ons aankomen en begroet ons. Hij herkent ook Happs en begroet hem ook. We vertellen Oleg wat er gebeurd is met Nikolay. We vragen of we Nikolay bij de anderen mogen begraven. Oleg vindt het goed en hij zegt: “Misschien kan Jhod nog wat kan zeggen bij de begrafenis, maar hij is er niet. Die is naar Bokken en komt morgen weer terug.” Maar dat vinden we te lang duren. We lopen naar de begraafplek toe en we maken een graf en leggen Nikolay er in. Rincewind houdt nog een korte rede en Nikolay wordt begraven. De bruikbare spullen van Nikolay hebben we overgenomen, twee scroll boxes vol met scrolls en nog 312 gp.

Jhod komt de volgende dag terug. We vertellen wat er gebeurd is en vertellen over de tempel van Erastil. We vertellen wat we er beleefd hebben, over de Bear, die eigenlijk een priester was waar een vloek overheen is uitgesproken. Maar dat is nu allemaal weer opgelost, de tempel is weer veilig. Jhod wil wel naar de tempel toe. We zeggen dat we de weg redelijk veilig gemaakt hebben, maar om er alleen heen te gaan is niet erg verstandig, er kunnen altijd nog nare beesten rondlopen. Hij zegt dat er op een paal nog iets hangt over Kobolds en dat Kesten ons graag wil spreken. Als dank voor wat we gedaan hebben geneest hij Lorelei en Elgan. Tevens biedt hij zijn diensten aan mocht het nodig zijn voor genezing. Dan gaan we naar Happs. Happs is blij dat hij veilig weer terug is en wil niets hebben voor de moeite. We bedanken Happs en Rincewind geeft hem 20 gp. Hij zegt dat als het nodig is we altijd op hem kunnen rekenen. We vertellen nog dat Jhod graag naar de tempel wil, hij zal eens kijken of hij Jhod kan helpen.

We lopen naar de paal waar de poster over de Kobolds moet hangen. Er staat: ‘Kobolds in de heuvels’. Er wordt omschreven dat er Kobolds in de omgeving rondzwerven die voor overlast zorgen. Er moet voor worden gezorgd dat deze Kobolds geen bedreiging meer vormen voor de omgeving. Het levert 800 gp op.

We beseffen dat we het beeldje van de Kobolds nog hebben en we onderzoeken het beeldje. Het beeldje is niet magisch. Het lijkt een soort duiveltje. Het is heel mooi, het lijkt niet door Kobolds gemaakt. We laten het aan Oleg zien. Volgens Oleg is het 250 gp waard. Dan gaan we er nog even mee naar Jhod. Volgens Jhod is het beeldje niet magisch en ook niet religieus. Het lijkt op een soort duiveltje. Het zou kunnen dat simpele zielen zoals Kobolds dit soort beeldjes aanbidden.

Dan brengen we Kesten een bezoekje. Hij patrouilleert nog steeds rond de trading post. Hij vertelt ons over Falgrim Sneeg: “Falgrim heeft als huurling met mij samengewerkt maar hij heeft mij beroofd en is the Greenbelt in gevlucht. Ik wil hem graag levend hebben, ik heeft nog wat met hem te verrekenen.” Hij biedt ons een viertal mooie wapens aan als we Falgrim levend bij hem brengen. Rincewind vraagt of hij informatie heeft waar Falgrim kan zitten. “Hij zit meestal in de buurt van andere bandieten. We hebben goed gekeken, maar bij de doden in het bandietenkamp zat hij niet,” zegt Kesten. “Zijn jullie nog op zoek naar de Tatzlwyrm, volgens mij bestaat dat hele beest niet. Het is een hersenspinsel van Oleg.” Dan vertellen we over de Giant Centipede en vertellen vooral hoe groot het beest was. Daar schrikt Kesten wel van. Dit soort beesten heeft hij nog nooit gezien, hij heeft hooguit een oplichter de trading post uitgegooid. Rincewind vraagt of hij mee wil op avontuur. We zoeken tenslotte nog een vervanger voor Nikolay. Hij heeft er wel oren naar, maar hij moet de trading post bewaken. Maar hij zal er over denken.

We gaan nu wat eten en drinken. Ondertussen kijken we rond of er niet iemand zit die geschikt is om mee te gaan op onze missie. Het valt ons op dat de trading post al aardig opgeknapt is. Er is al een toren is opgeknapt en die is in gebruik door de wachters. Oleg is ook bezig met het uitbreiden van een van de gebouwtjes. Hij zegt dat hij ook een verdieping op het gastenverblijf wil zetten. Rincewind wil wel een investering doen in de trading post. Oleg zegt dat wij al een flinke investering hebben gedaan voor hem, onder andere door uitschakeling van de bandieten. En ook de spullen waarmee we aangekomen zijn, die kon hij weer goed verkopen. Hij kan ook wat makkelijker grote items kopen. Het gaat goed met zijn trading post. Hij zal met Svetlana overleggen wat ze nog voor ons kunnen doen. Hij vertelt: “Hebben jullie wel eens die huizen bij het meer in het noorden gezien. Die hebben onder de grond een ruimte. Ik zou een van de compostputten uit kunnen graven en daar een kroegje van maken. Dat moet wel gaaf zijn.” We filosoferen nog de hele avond verder over eventuele verbeteringen aan de trading post.