Rincewind

Ras:           Elf – male
Leeftijd:      143 jaar
Profession: Conjurer
Alignment:  Neutral
Deity:          Nethys

Rincewind komt ter wereld als tweede zoon van een rijke handelaar in Curdan, een klein dorpje ten noorden van the Lake of Mists and Veils. Zijn jeugd brengt hij door in Curdan en de wijde omstreken, in elke plaats waar zijn ouders maar handel zien. Al vanaf zijn jonge jaren is de relatie van Rincewind met zijn ouders matig. Vooral zijn vader is erg opvliegend als Rincewind (in tegenstelling tot zijn eerste zoon), weer eens laat zien geen aanleg te hebben in vaardigheden die nodig zijn om een succesvol handelaar te worden. Waar zijn broer al op jonge leeftijd laat zien dat hij in staat is om lucratieve contracten te sluiten, moet Rincewind keer op keer toeleggen op contracten die hij namens zijn ouders sluit. Zakelijk met andere mensen omgaan is duidelijk niet zijn sterkste kant.

Waar Rincewind wel heel goed in is, is het verzamelen van informatie. Zijn kamer ligt altijd vol met boeken over ieder mogelijk onderwerp. Of het nou over geschiedenis van bepaalde streken gaat, de giftige planten in een bepaald bos of de verschillende religies, Rincewind verslindt de boeken één voor één. Voor zijn ouders past dit niet echt in het beeld dat zij voor ogen hebben wat de toekomst van hun tweede zoon betreft, maar ze laten het oogluikend toe. Rincewind heeft het geluk dat zijn ouders rijk genoeg zijn om zijn ‘hobby’ te kunnen bekostigen. Naast zijn voorliefde voor boeken, wordt al vroeg duidelijk dat Rincewind aanleg heeft voor de magische kunsten. Het verhaal dat zijn vader de lokale magiër in moest schakelen toen de jonge Rincewind per ongeluk een kleine imp heeft opgeroepen gaat als een vuurtje door het dorp heen.

Als Rincewind ouder wordt, betaalt hij van de toelage van zijn ouders –buiten medeweten van hen om–, de lokale magiër om hem verder te scholen in de magische kunsten. Dit gaat een aantal jaren goed en zijn vaardigheden nemen langzaam maar zeker toe, tot zijn vader hem op een dag betrapt… Na een forse ruzie besluiten zijn ouders dat ze Rincewind lang genoeg zijn gang hebben laten gaan: tijd om een echte man (en handelaar) van hem te maken. De daaropvolgende maanden wordt hij meegesleurd naar verschillende contactpersonen en gaandeweg verslechtert de relatie met zijn ouders nog meer. Tijdens een grote handelsmissie in Restov, in Brevoy, aan de andere kant van the Lake of Mists and Veils heeft Rincewind er, na een niet echt geslaagde overtocht, genoeg van. Hij neemt zich voor om nooit meer iets met zoveel water van doen te willen hebben…

Rincewind schrijft een brief aan zijn ouders, plaatst deze op zijn bed in de herberg waar ze verblijven en maakt zich ’s ochtends vroeg uit de voeten. Hij moet zich even aanpassen, maar al snel blijkt het voor een man met zijn kennis en vaardigheden niet heel moeilijk om in zijn bestaan te voorzien. Overal lijkt wel behoefte aan magische ondersteuning. Nadat hij een klusje succesvol heeft afgerond, wordt hij beloond met een document ondertekend door ene ‘Lord Noleski Surtova’… Rincewind kent het in het document genoemde gebied en de Lord uit zijn boeken. Er is veel gevaar, maar ook mogelijkheden om ongekende rijkdom te vergaren. Daarnaast is dit de kans waarop hij al jaren heeft gewacht: de kans om zich helemaal los te weken van zijn ouders en een eigen reputatie op te bouwen…